Praca magisterska

Tematem mojej pracy magisterskiej jest zbadanie szumu modowego w światłowodach.

linia widmowa laserów

fot. 1. Badanie szerokości linii widmowej laserów (29.10.2015)

Szum modowy

fot. 2. Badanie szumu modowego w zależności od liczby sprzęgaczy  (05.11.2015)

Aleksandra Bathelt

fot. 3 Badanie szumu modowego w laserach Fabry-Perot

Reklamy